Målrettet rekruttering & rådgivning

Specialister i de tekniske industrier på alle niveauer.

Rekruttering & rådgivning er en tillidssag

Rekruttering & rådgivning handler om menneskelige relationer og om at skabe værdi for alle parter. Vi arbejder professionelt og fokuseret på at matche den rette kandidat til virksomheden, som vi samarbejder med. Det kræver stor indsigt og forståelse for både mennesker, relationer, processer, organisationer og kulturer for at kunne løse opgaven bedst muligt.

One size fits no one

Hver enkelt kunde og hver enkelt kandidat er forskellig, så vi har ingen standardløsninger!

Vi møder kunder og kandidater i øjenhøjde og sætter en stor ære i at gøre os umage og målrette hver enkelt rekruttering til den givne situation.

Der findes ikke det perfekte match

…men vi forsøger at komme så tæt på som muligt! Det kræver et stort arbejde at filtrere ansøgere eller at håndplukke den rette kandidat. Udover dybdegående samtaler bruger vi case studies, hvor vi udfordrer kandidater til at løse en given opgave bedst muligt. Opgaven formuleres og skræddersyes i samarbejde med virksomheden til den konkrete stilling. Virksomheden er til stede ved kandidaternes fremlæggelse af opgaveløsningen, så vi i fællesskab kan få et indgående kendskab til faglighed, styrker og svagheder hos den individuelle kandidat.
På baggrund af dette indskrænkes feltet og herefter bruger vi SWOT analyse, sammenligningsmodeller, MPA analyse, evt. kognitiv test og reference check, så vi i samarbejde med virksomheden bedre kan sammenholde og få en 360 graders evaluering og vurdering og dermed rekruttere den rette person til jobbet.

SÅDAN FOREGÅR VORES REKRUTTERING

Analyse af virksomheden & stillingen

Godt begyndt er halvt fuldendt, som et kendt ordsprog siger. Derfor er vi meget grundige i vores indledende arbejde og for-analyse. Vi henter materiale på virksomheden, interviewer relevante ansatte, og i samarbejde med kunden udarbejdes en præcis jobbeskrivelse indeholdende kompetencer, erfaring, personlige kvalifikationer samt kundens forventninger til kandidaten. Herudover fastlægges en overordnet arbejds -og tidsplan for opgaven. Kravspecifikationerne godkendes af kunden inden opgaven påbegyndes.

Search-strategi & identifikation af kandidater

Som næste led i rekrutteringen udarbejdes en search-strategi, der tager udgangspunkt i de ønskede kriterier. Vi arbejder med en grundig forståelse af det eksisterende marked igennem vores opfattelse omkring impulser, trends og tendenser som erfares både igennem kunder og kandidater. Vi bruger vores store erfaring fra industrien, konkurrenterne, funktionsområder og andre emner, der kan være kompetencegivende til den pågældende stilling, og hvor de ønskede kvalifikationer kan findes med henblik på at identificere potentielle kandidater til stillingen. Herudover arbejder vi med vores netværk, LinkedIn, annoncering på relevante sociale medier og på udvalgte jobsider samt Guldbrandsen & Lythjes egen hjemmeside.

Udvælgelse og Interviews

Baseret på jobspecifikationen og de initierende telefoninterviews udvælger og gennemfører vi grundige og strukturerede interviews med relevante kandidater. Ved interviewet præsenteres virksomheden, de konkrete udfordringer og den specifikke stilling for kandidaten. I visse tilfælde deltager virksomheden i de første samtaler for at kemiafstemme tidligt i forløbet.

Case og finaleinterview

Sammen med kunden beskrives en case der afspejler den virkelighed og de udfordringer, som kandidaten typisk vil opleve i jobbet. Ved finaleinterview præsenterer kandidaten sit svar på casen, og dette danner grobund for dialog omkring kandidatens tanker og motivation bag løsningen. Efter finaleinterview gennemføres en SWOT analyse, og derefter anvendes vores eget udviklede sammenligningsværktøj til at belyse det samlede kandidatfelts styrker og svagheder i forhold til den konkrete stilling.

Tests og referencer

Efter interviews vil finalekandidaterne gå videre i et testforløb. Vi tester alle finalekandidater med det anerkendte test-værktøj MPA (Master Personal Analysis), og hvis nødvendigt med et kognitivt testværktøj. Vi gennemfører fortroligt reference check med minimum 2 referencer, som kandidaten har oplyst. Reference check tager udgangspunkt i de styrker og svagheder, som er kommet frem i sammenligningen af kandidaterne ved finaleinterview. Dermed sikres en 360 graders evaluering af kandidaten. Virksomheden vil modtage en mundtlig opsummering af disse.

Endelig udvælgelse og ansættelse

Virksomheden vælger selv den endelige kandidat der skal ansættes. Guldbrandsen & Lythje assisterer i denne proces med sparring, men det er vores opgave at belyse alle aspekter af kandidaterne og virksomhedens ansvar at vælge den endelige kandidat.

Kommunikation og opfølgning i forløbet

Vi er meget opmærksomme på at informere omkring fremdriften på processen i form af mail/telefonkontakt én gang ugentligt eller efter aftale. Dette aftales ved opstartsmødet.

Onboarding og opfølgning

Vi slipper jer ikke… vi assisterer virksomheden og den nye medarbejder med så vellykket en opstart som muligt med råd og vejledning. Vi følger løbende op med ansættende leder og kandidaten 2-3 gange i løbet af prøveperioden ud fra en fastlagt spørgeramme for at sikre, at der tages hånd om begge parters forventninger.

Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer

…. måske kan vi. Som udefra kommende ser vi virksomheden på en anden måde, og som sparringspartner vil jeres virksomhed opleve, at vi er ærlige og ordentlige, da vi mener, at det er hele fundamentet for et godt samarbejde. I et partnerskab med os kan I forvente at vi udfordrer, stiller spørgsmål og giver konstruktiv feedback til din organisation og virksomhed.

Samarbejdspartnere

Tidligere rekrutteringer

Sælger – ventilation

Disponent – ventilation

Intern sælger – ventilation

Servicechef – ventilation

Geolog

Laboratorieassistent – geolog

Sales Manager – Hifi

Hardare Ingeniør – Hifi

Mekanisk ingeniør – Hifi

Salgskoordinator – Hifi

HR/løn medarbejder – Fjerkær

Overmontør – EL teknik

Finance Manager – fødevarer

Afdelingschef – EL

Afdelingschef – Automation

Funktionschef – Automation

Salgschef – Automation

Salgschef – EL

Serviceleder – EL

Automationsingeniør

Regnskabsassistent – EL

Software udvikler – automation

KAM – EL

Servicechef – Marine

Projektleder – Marine

Master Planner – produktion

Account Manager – Grossist

KAM – Marine

Sales Manager – Marine

Marketing Manager – Produktion

EL Ingeniør – maskinbygger

CFO – Industri varmepumper

COO – Industri varmepumper

Kvalitets ingeniør – Industri varmepumper

PMO – Industri varmepumper

Teknisk projektleder – Industri varmepumper

Serviceleder – Industri varmepumper

QHSE Manager – Industri varmepumper

Kommerciel projektleder – Industri varmepumper

Finance Manager – Olie/gasfyr

Kommunikationsmedarbejder – Olie/gasfyr

Spare Parts koordinator – Marine

Lise Guldbrandsen

Partner

Lise@guly.dk
20 67 67 57

Lise har lang erfaring i nordjyske virksomheder og et omfattende netværk. Hun har kendskab til en stor gruppe relevante kandidater i regionen, og har siden 2006 arbejdet med rekruttering med et stort antal succesfulde search-processer bag sig.

Lises stærkeste kort er et trænet øje for kandidaternes kompetencer og personlighed, der sammen med grundige for-analyser sikrer, at kandidaten også på langt sigt vil fungere i jobbet.

Som rådgiver og sparringspartner trækker hun desuden på en indgående forretningsforståelse for såvel mindre virksomheder som store internationale selskaber.

Vil du vide mere

Dan Lythje

Partner

dan@guly.dk
93 84 84 49

Dan har lang erfaring som researcher og leder for research funktioner i Danmark og udlandet. Siden 2005 med fokus på rekruttering i Danmark med afsæt i det nordjyske.

Dan er specialiseret i at headhunte den rigtige kandidat til den pågældende stilling. Igennem sin search erfaring har Dan dyb indsigt i de tekniske brancher. Dan har igennem sin search erfaring opbygget en indgående forretningsforståelse, hvilket gør ham til en betroet rådgiver og sparringspartner.

Dan Lythje

Partner

dan@guly.dk
93 84 84 49

Dan har lang erfaring som researcher og leder for research funktioner i Danmark og udlandet. Siden 2005 med fokus på rekruttering i Danmark med afsæt i det nordjyske.

Emil Laue Jacobsen

Researchkonsulent

Emil@guly.dk
53 56 09 53

Emil kommer med erfaring fra rekruttering og HR i forsyningssektoren i Grønland. Med en kandidatuddannelse inden for filosofi, har Emil en umiddelbar og nysgerrig tilgang til at koble mennesker med stillinger, virksomheder og kulturer.

Én ting er kompetence, og en anden er personlighed. Emil har et særligt fokus på de kulturelle aspekter der er limen i et langvarigt forhold mellem en arbejdstager og arbejdsgiver.

For et match made in heaven gælder det, at kandidaten skal kunne se sig selv både i opgaveløsningen, kulturen og som en del af arbejdspladsen generelt.

Helene Nguyen

Researchkonsulent

helene@guly.dk
53 54 90 97

Helene kommer med en baggrund som cand.merc.(psyk.), hvor hun har tilegnet sig en dybdegående forståelse for samspillet mellem mennesker, kultur og organisationer. Det giver hende et unikt udgangspunkt for at forstå kandidaters motivation og ønsker i relation til kundernes behov, og dermed for at sikre, at vores kunder bliver bragt sammen med de helt rette kandidater.

For Helene er det vigtigt at både kunder og kandidater bliver mødt med en stor nysgerrighed og stærk service tankegang samt bidrage til, at alle parter oplever en omhyggelig og troværdig proces.

 

Helene Nguyen

Researchkonsulent

helene@guly.dk
53 54 90 97

Helene kommer med en baggrund som cand.merc.(psyk.), hvor hun har tilegnet sig en dybdegående forståelse for samspillet mellem mennesker, kultur og organisationer. Det giver hende et unikt udgangspunkt for at forstå kandidaters motivation og ønsker i relation til kundernes behov, og dermed for at sikre, at vores kunder bliver bragt sammen med de helt rette kandidater.

Den rette medarbejder er nøglen til din virksomheds succes

Privatlivs poiltik

Guldbrandsen & Lythje er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs mere