Målrettet rekruttering & rådgivning

Specialister i de tekniske industrier på alle niveauer.

Rekruttering & rådgivning er en tillidssag

Rekruttering & rådgivning handler om menneskelige relationer og om at skabe værdi for alle parter. Vi arbejder professionelt og fokuseret på at matche den rette kandidat til virksomheden, som vi samarbejder med. Det kræver stor indsigt og forståelse for både mennesker, relationer, processer, organisationer og kulturer for at kunne løse opgaven bedst muligt.

One size fits no one

Hver enkelt kunde og hver enkelt kandidat er forskellig, så vi har ingen standardløsninger!

Vi møder kunder og kandidater i øjenhøjde og sætter en stor ære i at gøre os umage og målrette hver enkelt rekruttering til den givne situation.

Der findes ikke det perfekte match

…men vi forsøger at komme så tæt på som muligt! Det kræver et stort arbejde at filtrere ansøgere eller at håndplukke den rette kandidat. Udover dybdegående samtaler bruger vi case studies, hvor vi udfordrer kandidater til at løse en given opgave bedst muligt. Opgaven formuleres og skræddersyes i samarbejde med virksomheden til den konkrete stilling. Virksomheden er til stede ved kandidaternes fremlæggelse af opgaveløsningen, så vi i fællesskab kan få et indgående kendskab til faglighed, styrker og svagheder hos den individuelle kandidat.

På baggrund af dette indskrænkes feltet og herefter bruger vi SWOT analyse, sammenligningsmodeller, MPA analyse, evt. kognitiv test og reference check, så vi i samarbejde med virksomheden bedre kan sammenholde og få en 360 graders evaluering og vurdering og dermed rekruttere den rette person til jobbet.

SÅDAN FOREGÅR VORES REKRUTTERING

Analyse af virksomheden & stillingen

Godt begyndt er halvt fuldendt, som et kendt ordsprog siger. Derfor er vi meget grundige i vores indledende arbejde og for-analyse. Vi henter materiale på virksomheden, interviewer relevante ansatte, og i samarbejde med kunden udarbejdes en præcis jobbeskrivelse indeholdende kompetencer, erfaring, personlige kvalifikationer samt kundens forventninger til kandidaten. Herudover fastlægges en overordnet arbejds -og tidsplan for opgaven. Kravspecifikationerne godkendes af kunden inden opgaven påbegyndes.

Search-strategi & identifikation af kandidater

Som næste led i rekrutteringen udarbejdes en search-strategi, der tager udgangspunkt i de ønskede kriterier. Vi arbejder med en grundig forståelse af det eksisterende marked igennem vores opfattelse omkring impulser, trends og tendenser som erfares både igennem kunder og kandidater. Vi bruger vores store erfaring fra industrien, konkurrenterne, funktionsområder og andre emner, der kan være kompetencegivende til den pågældende stilling, og hvor de ønskede kvalifikationer kan findes med henblik på at identificere potentielle kandidater til stillingen. Herudover arbejder vi med vores netværk, LinkedIn, annoncering på relevante sociale medier og på udvalgte jobsider samt Guldbrandsen & Lythjes egen hjemmeside.

Udvælgelse og Interviews

Baseret på jobspecifikationen og de initierende telefoninterviews udvælger og gennemfører vi grundige og strukturerede interviews med relevante kandidater. Ved interviewet præsenteres virksomheden, de konkrete udfordringer og den specifikke stilling for kandidaten. I visse tilfælde deltager virksomheden i de første samtaler for at kemiafstemme tidligt i forløbet.

Case og finaleinterview

Sammen med kunden beskrives en case der afspejler den virkelighed og de udfordringer, som kandidaten typisk vil opleve i jobbet. Ved finaleinterview præsenterer kandidaten sit svar på casen, og dette danner grobund for dialog omkring kandidatens tanker og motivation bag løsningen. Efter finaleinterview gennemføres en SWOT analyse, og derefter anvendes vores eget udviklede sammenligningsværktøj til at belyse det samlede kandidatfelts styrker og svagheder i forhold til den konkrete stilling.

Tests og referencer

Efter interviews vil finalekandidaterne gå videre i et testforløb. Vi tester alle finalekandidater med det anerkendte test-værktøj MPA (Master Personal Analysis), og hvis nødvendigt med et kognitivt testværktøj. Vi gennemfører fortroligt reference check med minimum 2 referencer, som kandidaten har oplyst. Reference check tager udgangspunkt i de styrker og svagheder, som er kommet frem i sammenligningen af kandidaterne ved finaleinterview. Dermed sikres en 360 graders evaluering af kandidaten. Virksomheden vil modtage en mundtlig opsummering af disse.

Endelig udvælgelse og ansættelse

Virksomheden vælger selv den endelige kandidat der skal ansættes. Guldbrandsen & Lythje assisterer i denne proces med sparring, men det er vores opgave at belyse alle aspekter af kandidaterne og virksomhedens ansvar at vælge den endelige kandidat.

Kommunikation og opfølgning i forløbet

Vi er meget opmærksomme på at informere omkring fremdriften på processen i form af mail/telefonkontakt én gang ugentligt eller efter aftale. Dette aftales ved opstartsmødet.

Onboarding og opfølgning

Vi slipper jer ikke… vi assisterer virksomheden og den nye medarbejder med så vellykket en opstart som muligt med råd og vejledning. Vi følger løbende op med ansættende leder og kandidaten 2-3 gange i løbet af prøveperioden ud fra en fastlagt spørgeramme for at sikre, at der tages hånd om begge parters forventninger.

Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer

…. måske kan vi. Som udefra kommende ser vi virksomheden på en anden måde, og som sparringspartner vil jeres virksomhed opleve, at vi er ærlige og ordentlige, da vi mener, at det er hele fundamentet for et godt samarbejde. I et partnerskab med os kan I forvente at vi udfordrer, stiller spørgsmål og giver konstruktiv feedback til din organisation og virksomhed.

Vi kan ikke skabe en succes alene

Som bindeled mellem kunde og kandidat skal vi være skarpe på at lytte grundigt efter, stille de rigtige spørgsmål, analysere og formulere os tydeligt. Det kræver, at alle parter tager ejerskab og klæder os godt på – så tror vi, at vi opnår det bedste match. Det er ligeledes vigtigt, at virksomheden tager ansvar og sørger for at selve ansættelsen bliver en succes. Vi kan tiltrække kandidater, men i sidste ende er det virksomheden og kandidaten der skal få hverdagen til at lykkes.

Vi kender vores brancher

Verden er i konstant forandring, og vi må alle tilpasse os den hurtige udvikling, nye krav og nye teknologier. Det kræver, at vi hele tiden ved, hvad der sker i brancherne. Vi er specialister i rekruttering indenfor de tekniske industrier på alle niveauer.

Vi kender vores branche

Verden er konstant i forandring og vi må alle tilpasse os den hurtige udvikling, nye krav og nye teknologier. Det kræver vi hele tiden ved hvad der sker i brancherne.  Vi er specialister i rekruttering indenfor den tekniske industri på alle niveauer.

Vi er passionerede i det, vi gør

…. fordi vi bliver inspireret af mennesker, af deres historier, deres fagligheder og evner. Vi er med til at ændre både menneskers liv og virksomheders forretning, og derfor går vi til alle opgaver med ydmyghed, respekt og stor ansvarsfølelse.

Lise Guldbrandsen

Partner

Lise@guly.dk
20 67 67 57

Lise har 19 års erfaring i nordjyske virksomheder og et omfattende netværk. Hun har kendskab til en stor gruppe relevante kandidater i regionen og har siden 2006 arbejdet med rekruttering med et stort antal succesfulde search-processer bag sig.

Lises stærkeste kort er et trænet øje for kandidaternes kompetencer og personlighed, der sammen med grundige for-analyser sikrer, at kandidaten også på langt sigt vil fungere i jobbet.

Som rådgiver og sparringspartner trækker hun desuden på en indgående forretningsforståelse for såvel mindre virksomheder som store internationale selskaber.

Vil du vide mere

Dan Lythje

Partner

Dan@guly.dk
93 84 84 49

Dan har 7 års erfaring som researcher og leder for research funktioner i Danmark og udlandet. De sidste 5 år med fokus på rekruttering i Danmark med afsæt i det nordjyske.

Dan er specialiseret i at headhunte den rigtige kandidat til den pågældende stilling. Igennem sin search erfaring har Dan dyb indsigt i de tekniske brancher. Dan har igennem sin search erfaring opbygget en indgående forretningsforståelse, hvilket gør ham til en betroet rådgiver og sparringspartner.

Dan Lythje

Partner

Dan@guly.dk
93 84 84 49

Dan har 7 års erfaring som researcher og leder for research funktioner i Danmark og udlandet. De sidste 5 år med fokus på rekruttering i Danmark med afsæt i det nordjyske.

Den rette medarbejder er nøglen til din virksomheds succes

Privatlivs poiltik

Guldbrandsen & Lythje er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs mere